Organisasjonsinformasjon

Vipservice Engros eies og driftes av Vip Services Eros

Org.nr : 987 537 086 mva.

 Bank : 4200.20.97073 ( Sparebank 1 Midt Norge )

Adresse : Dronningensgate 40 / 7011 Trondheim

Telefon : 97066666

E-post : tom@vipservice.no