Organisasjonsinformasjon

Vipservice Engros eies og driftes av VipServices AS

Org.nr : 998 406 064 mva.

 Bank : 3606.11.63497

Besøksadresse : Dronningensgate 40 / 7011 Trondheim

Postadresse: Vipservice AS, Postboks 256 Sentrum, 7402 Trondheim

Telefon : 970 66 666

E-post : post@vipservice.no