Organisasjonsinformasjon

Vipservice Engros eies og driftes av VipServices AS

Org.nr : 998 406 064 mva.

 Bank : 1503.27.91309 ( Sparebank 1 Midt Norge )

Adresse : Dronningensgate 40 / 7011 Trondheim

Telefon : 970 66 666

E-post : tom@vipservice.no